Držte krok s posledními novinkami o svěřenských fondech

Čas od času publikujeme na této stránce důležité a zajímavé novinky.

Pokud si přejete získávat poslední novinky přímo, klikněte zde k odběru našeho newsletteru. Většinou jej rozesíláme přibližně jednou za měsíc až dva. Můžeme Vám slíbit, že Vaši schránku rozhodně nezahltíme.
.

 

 

12. prosince 2017
Seminář pro svěřenské správce a poradce v Praze

Seminář pro svěřenské správce nyní APRSF organizuje nejen ve spolupráci s naší společností, ale jako přednášející se připojili též zástupci společnosti Deloitte a J&T Family Office a.s. Další kurz se uskuteční ve dnech 18. - 19. 1.  v Praze. 

V případě dotazů či zájmu o registraci se na nás obraťte na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Podrobný sylabus naleznete zde.

 

12. prosince 2017
Převody majetku do svěřenského fondu

Pokud chcete vytvořit řádný rodinný svěřenský fond, pak je nezbytné převést do jeho správy určitý majetek, tak aby jej mohli správci držet ve prospěch obmyšlených.

Příkladem takového majetku může být rodinný dům, chalupa, rodinná firma nebo umělecké dílo. V následujícím článku popisujeme, jak takové převody majetku fungují a upozorňujeme na některé záležitosti, jež byste měli brát v potaz.

Celý článek si můžete přečíst zde

 

23. listopadu 2017
Varování spotřebitele

Vzhledem k nedávným aktivitám některých nečlenů Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů, z.s. (APRSF) jako členové APRSF 

vnímáme za nezbytné vydání tohoto varování pro spotřebitele.

Varování zdůrazňuje význam výběru znalého a zkušeného odborníka pro založení svěřenského fondu, např. takového jakým je společnost Svěřenské fondy a trusty s.r.o.

 

3. listopadu 2017
Seminář pro svěřenské správce v Praze

Seminář pro svěřenské správce nyní APRSF organizuje nejen ve spolupráci s naší společností, ale jako přednášející se připojili též zástupci společnosti Deloitte a J&T Family Office a.s. Další kurz se uskuteční ve dnech 23. - 24. 11.  v Praze. 

V případě dotazů či zájmu o registraci se na nás obraťte na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Podrobný sylabus naleznete zde.

 

4. října 2017
Seminář pro svěřenské správce v Brně

Vzhledem k velkému zájmu o odborné semináře pro svěřenské správce, které naše společnost pořádá pod záštitou APRSF - Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů, z.s. se uskuteční další kurz v Brně v termínu 24. - 25.10

Možnost registrace je stále otevřená na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Podrobný sylabus naleznete zde.

 

19. července 2017
Seminář pro svěřenské správce


APRSF LogoRádi bychom Vám oznámili, že od podzimu zahajujeme pořádání odborných seminářů pro svěřenské správce.
Jedná se o dvoudenní semináře, které jsou zaštítěny APRSF – Asociací pro podporu a rozvoj svěřenských fondů, z.s., odbornou organizací zabývající se institutem svěřenských fondů v České republice.

Po úspěšném absolvování kurzu porozumíte struktuře, historii a praktickému využití svěřenských fondů v České republice. Seminář Vás zároveň podrobně provede povinnostmi a závazky svěřenských správců.

Seminář je připraven pro:

  • Každého, kdo uvažuje o přijetí funkce svěřenského správce anebo už roli svěřenského správce vykonává.
  • Právníky, finanční poradce, notáře a další, kteří mají zájem o základní znalost svěřenských fondů – vhodnou k poskytování poradenství klientům.
  • Kohokoli, kdo by si rád prohloubil znalosti a porozuměl svěřenským fondům v České republice.


Po úspěšném dokončení semináře, včetně závěrečné zkoušky, získáte certifikát o jeho absolvování.

První dva semináře se budou konat v následujících termínech:

  • Seminář v angličtině 5.9. a 8.9.
  • Seminář v češtině 12.9. a 15.9.


V případě zájmu o více informací ohledně semináře a možnostech registrace prosím přejděte na podrobný sylabus.

 

25. dubna 2017
Novela zákona o daních z příjmů přinese důležité pozitivní změny

Dochází k významným pozitivním změnám v daňovém zatížení svěřenských fondů. Ty budou zvláště užitečné pro klienty, kteří chtějí do svěřenského fondu vyčlenit rodinný podnik nebo jakoukoli jinou společnost. Více se o těchto změnách dočtete v našem článku.


14. prosince 2016

 

14. prosince 2016
Evidence svěřenských fondů

Pravděpodobně Vám neuniklo, že se zmíněná novela již nějakou dobu připravuje. Chtěli bychom využít této příležitosti k tomu, abychom Vás informovali, v jaké fázi se návrh nachází a jakou by měla mít evidence podobu.


Část požadavků týkajících se plánované evidence, již bylo do právního řádu přijato. Zákon vyžaduje, aby bylo u svěřenských fondů (i korporací) doloženo, kdo je jejich tzv. ‘skutečný majitel’. (V angličtině termín známý jako ‘Ultimate benficial owner’).

U svěřenských fondů se bude jednat o osobu, která vykonává faktickou kontrolu nad svěřenským fondem. Většinou jím tak bude svěřenský správce a v některých případech zakladatel. Záležet bude vždy na tom, jak bude konkrétní svěřenský fond strukturován.

Pokud působíme v roli administrátora Vašeho svěřenského fondu, v novém roce se stane součástí našich služeb také poskytnutí rady, koho za ‘skutečného majitele’ ve Vašem případě označit a příprava nezbytného prohlášení.

Podstatné je, že tato informace nebude veřejně přístupná. Přístup k ní budou mít pouze státní orgány a další osoby s právním zájmem (banky, atd.).

Druhá novela týkající se evidence svěřenských fondů je v závěrečných fázích legislativního procesu. Přestože to zatím nevypadá na její okamžité přijetí, chtěli bychom Vás informovat o tom, co podle našeho očekávání přinese.

V podstatě většina dokumentů týkajících se svěřenského fondu bude nově vedena ve sbírce listin a každý svěřenský fond získá své identifikační číslo

Veřejnost však bude mít k údajům pouze velmi omezený přístup:

   • Označení svěřenského fondu
   • Účel svěřenského fondu
   • Datum založení
   • Identifikační číslo
   • Počet správců a způsob jejich jednání
   • Pokud byl do svěřenského fondu vložen závod, údaje o vloženém závodu
   • Další skutečnost, o které to stanoví zákon, nebo jiná důležitá skutečnost, o jejíž zápis požádá svěřenský správce (např. jména správců)
   • Datum vzniku a zániku

 

Uvedený seznam tedy neobsahuje jméno zakladatele, dohlížitele (pokud existuje) ani jména obmyšlených. Je podstatné, že návrh oproti obchodnímu rejstříku neobsahuje žádné poplatky za vkládání listin.

K vyjmenovaným údajům bude povinnost uvádět další - tyto však veřejně přístupné nebudou:

   • Jména, adresy a identifikační údaje zakladatele, dohlížitele (je-li) a určených obmyšlených. U obmyšlených, kteří nejsou konkrétně jmenováni, způsob jejich určení.
   • Jméno, adresa a identifikační údaje ‘skutečného majitele’ a prohlášení o tom, na jakém základě byla tato osoba jako ‘skutečný majitel’ určena

 

Veškeré listiny, které budou obsahovat, některý neveřejný údaj (což samozřejmě znamená většinu listin včetně zakládací dokumentace, tedy statutu a smlouvy o svěřenském fondu), budou neveřejné.

Máme se obávat nebo radovat?

Pro většinu našich klientů se jedná o přínos. Výsledkem bude dosažení rovnováhy mezi ochranou soukromí a potřebou zamezení potenciální možnosti zneužití svěřenských fondů. Změny také výrazně pomohou k přijetí svěřenských fondů veřejností, zejména díky tomu, že svěřenské fondy budou mít své identifikační číslo a umožní Vám poskytnout výpis z evidence lidem, kteří o to požádají. 

V případě jakýchkoli dotazů ohledně toho, jak by se Vás mohla připravovaná evidence dotknout, nás prosím Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Závěrem

Mnoho z Vás jistě ví, že za každý svěřenský fond, který založíme, věnujeme finanční částku Nadaci Partnerství. Nadace se stará o zlepšování životního prostředí konkrétně výsadbou a ochranou stromů v České republice. Letošní Vánoce opět zasíláme náš finanční dar a už nyní se těšíme na ty příští, až věnujeme obnos vyšší, úměrně tomu, jak bude naše podnikání prosperovat. Více o Nadaci Partnerství se dozvíte na jejích webových stránkách.  

Pro ty z Vás, kteří letos založili svěřenský fond přikládáme poděkování,

 

29. září 2016
Memorandum přání – Co to je a jak funguje?

Pokud jste založili anebo se chystáte založit svěřenský fond, je důležité, abyste věděli, co je memorandum přání a jak jej vytvořit.

Dnes jsme publikovali článek, který se touto problematikou zabývá. Naleznete jej zde.

 

12. září 2016

Seminář pro advokáty, Daňové poradce, Notáře a Finanční poradce

 

V pondělí 10. října pořádáme další z našich odborných seminářů, tentokrát v Liberci.

Více informací naleznete zde,

 

10. září 2016
Veřejné semináře APRSF

Jako zakládající členové APRSF – Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů, z.s., se podílíme na sérii veřejných seminářů, které APRSF vzhledem k současnému nárůstu zájmu o tento institut a možnosti jeho využití pořádá. Na seminářích se představíme jako jedni z přednášejících.

Dalšími přednášejícími budou přední odborníci z českých advokátních kanceláří a společností zabývajících se daňovým poradenstvím.

V případě zájmu o více informací ohledně seminářů nebo v případě, že se budete chtít na některý seminář registrovat, nás prosím kontaktujte na emailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozvánku v úplné verzi naleznete zde (pro zvětšení rozklikněte)

 

1. září 2016
Pokyny pro svěřenské správce – střet zájmů

Publikovali jsme první ze série článků, která, jak doufáme, bude sloužit svěřenským správcům k tomu, aby mohli dobře zastávat svou funkci. První článek se zabývá problémem Střetu zájmů.

Jako svěřenský správce musíte umět nejen rozeznat, ale též se vyhnout situacím, v jakých by se Váš vlastní zájem mohl dostat do střetu s:

 • Nejlepším zájmem svěřenského fondu, který spravujete,
 • Nejlepším zájmem obmyšlených,
 • Účelem svěřenského fondu


Zároveň si musíte být jisti, že Vaše jednání ve vztahu ke střetu zájmů neohrožuje Vaši povinnost péče řádného hospodáře.

Celý článek je k dispozici online a zabývá se tím, jak by měl v uvedených situacích svěřenský správce jednat.

 

17. března 2016
Správná administrace je nezbytná

soudvGuernseyV následujícím článku přibližujeme nezbytnost správné administrace svěřenského fondu, jejímž nedostatkem se nedávno zabýval soud v Guernsey. 

Celý článek naleznete zde.

V případě jakýchkoli dotazů, či v případě, že projevíte zájem o profesionální administraci Vašeho svěřenského fondu, nás prosím neváhejte kontaktovat.

 

11. ledna 2016
Svěřenský fond pro Zemský akciový pivovar

Tento jedinečný koncept je skvělým příkladem jednoho z mnoha inovativních využití, jež nabízí institut svěřenského fondu. Zemský akciový pivovar využívá strukturu svěřenského fondu k budování svého podnikání tím, že umožňuje hospodským, kteří prodávají jeho pivo, stát se obmyšlenými tohoto svěřenského fondu, do kterého jsou vložené podíly v pivovaru v nominální hodnotě.


Jakmile hospodští dosáhnou předem stanovených cílů, budou jim převedeny podíly ze svěřenského fondu, což jim umožní růst a zároveň se podílet na úspěchu pivovaru.

Bylo nám potěšením spolupracovat s týmem ze Zemského akciového pivovaru a velmi jsme si užili ochutnávku jejich jedinečných produktů, jež nám byly nabídnuty namísto obvyklého čaje nebo kávy při některých obchodních jednáních!

Pro více informací ohledně Zemského akciového pivovaru a jeho jedinečných produktech, navštivte prosím webové stránky http://www.zemskypivovar.cz/

 

16.prosince 2015
Vánoce jsou časem štědrosti:

 


„Potom Grinche napadlo něco, na co doposud nepomyslel!

Co když se Vánoce nedají koupit natož ukrást, tak jak si představoval. Co když Vánoce..možná..znamenají něco více!“
― Dr. Seuss, Jak Grinch ukradl Vánoce!


Podpora charity během roku 2015


Mnohým z Vás je známo, že za každý svěřenský fond, který založíme, věnujeme finanční částku Nadaci Partnerství na výsadbu a ochranu stromů v České republice. Věříme, že tím přispíváme k lepšímu životnímu prostředí pro naše děti. Eva Poláková, naše client relationship manažerka, navštívila v pondělí zástupce Nadace Partnerství v jejich kancelářích v Brně, aby jim předala náš první dar. Náš letošní dar bude použit na projekt Zdravé stromy pro zítřek, který každoročně pomáhá ošetřit dvě desítky významných starých stromů a jehož cílem je vzdělávat majitele stromů, aby o stromy pečovali včas a hlavně odborně.Jsme hrdí, že můžeme touto cestou něco vrátit a těšíme se, že budeme návštěvy v budoucnu opakovat s většími dary v závislosti na prosperitě našeho podnikání. Chcete-li se o Nadaci Partnerství dozvědět více, navštivte prosím její webové stránky.


Speciální nabídka pro charity


Jednou z nejlepších částí naší práce je zakládání svěřenských fondů pro:
 • charity;
 • rodiče zdravotně postižených dětí; a
 • další dobročinné účely
V duchu Vánoc jsme se rozhodli, že Vám nabídneme zakládání svěřenských fondů tohoto typu pouze za naklády, a to od nynějška až do konce února. Znamená to, že celková cena založení svěřenského fondu, včetně notářských poplatků atd. pro Vaši dobrou věc bude pouze 15.000 – 20.000,- Kč.

Uvažujete-li tedy o vánočním dobrém skutku, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. prosím, věříme, že Vám budeme schopni pomoci.


Závěrem:Děkujeme Vám za Vaši podporu.


James Turnbull, Martin Strnad, a Eva Poláková

 

 

16. října
Proč je nástupnictví v podnikání tak žhavým tématem?

Publikovali jsme další článek, který se věnuje našemu zapojení na akci Živnostník roku a Firma roku a zabývá se nástupnictvím v podnikání (nebo-li předávání vlastnictví/řízení podniku z generace na generaci).

Celý článek naleznete zde.

13. srpna 2015
Živnostník roku and Firma roku

S hrdostí Vám můžeme oznámit, že jsme se pro tento rok stali partnery soutěže Živnostník roku a Firma roku.

Jedním z hlavních témat, na která se soutěž letos zaměří, je plánování nástupnictví v podnikání. Naše společnost se spolu s PwC zapojí do panelu odborníků, kteří podnikům představí možnosti, jež mohou v tomto ohledu využít.

Na základě výzkumu, jež jsme uskutečnili začátkem letošního roku ve spolupráci se serverem Babinet vyplynulo, že pouze čtvrtina rodin vlastnících podnik v ČR má připraven nějaký plán, co se s jejich podnikem stane v případě, kdy zakladatel odejde do ústraní.

Mezinárodní statistiky ukazují, že pouze 30% rodinných podniků přežije přechod z první na druhou generaci. Znamená to tedy, že 70% rodinných podniků situaci nepřežije, což přinese podstatné škody: ztráty zaměstnání, uzavření poboček, rodinné konflikty a velmi často obrovské ztráty majetku, který byl po mnoho let pečlivě akumulován.

Mnoho (ne však všechny) dobrých strategií nástupnictví v podnikání zahrnuje využití institutu svěřenského fondu. Jsme potěšeni, že můžeme přispět našimi odbornými znalostmi nejlepším rodinným podnikům v ČR k tomu, aby učinily jednoduché kroky k zajištění řádné ochrany. 

Zúčastníme se regionálních kol soutěže, která proběhnou následovně:

 • Hradec Králové – 16. září
 • Pardubice – 17. září
 • Ústí nad Labem – 24. září
 • České Budějovice - 29. září
 • Liberec – 1. října
 • Plzeň – 7. října
 • Olomouc – 8. října
 • Brno – 13. října
 • Ostrava – 15. října
 • Praha – 22. října

Dalším důvodem proč zmiňujeme naši účast na této akci, je, že se budeme samozřejmě pohybovat ve zmíněných městech v uvedených datech. Pokud se s námi budete chtít setkat; pokud byste měli zájem o prezentaci pro Vás, Vaše kolegy nebo Vaše klienty, neváhejte nás prosím kontaktovat.

18. června 2015

Publikovali jsme článek, kde upozorňujeme na nedostatek v právní úpravě svěřenských fondů v NOZ, který by mohl způsobit nemalé problémy. Navrhujeme též možné řešení.

Článek nese název 'Magické mraky' a naleznete jej zde.

Jako obvykle, pokud budete chtít použít některý z publikovaných článků pro svou komunikaci s klientem nebo za jiným účelem, je to možné. Případně budeme velmi potěšeni, pokud pro Vás budeme moci napsat speciální článek, který bude ušit na míru potřebám Vašich klientů. Neváhejte nás prosím kontaktovat.

19. ledna 2015

Publikovali jsme další článek z naší série "Praktické využití svěřenských fondů", který se zabývá využitím svěřenských fondů k uchování a správě majetku a půdy - ať už se jedná o hrad zděděný po předcích anebo rodinnou chatu.

Celý článek naleznete zde.

Jako obvykle, pokud budete chtít použít některý z publikovaných článků pro svou komunikaci s klientem nebo za jiným účelem, je to možné. Případně budeme velmi potěšeni, pokud pro Vás budeme moci napsat speciální článek, který bude ušit na míru potřebám Vašich klientů. Neváhejte nás prosím kontaktovat.

 

 18. ledna 2015

Připravili jsme pro Vás novou brožuru, jež upozorňuje na některé problémy týkající se plánování nástupnictví v podnikání.

Brožuru si můžete prohlédnout online v pdf formátu, avšak pokud si budete chtít objednat bružury v papírové podobě, neváhejte nás prosím kontaktovat.

 

 

25. listopadu 2014

Dnes jsme publikovali třetí ze série článků představujících praktické využití svěřenských fondů. Článek se zabývá využitím svěřenských fondů k veřejným účelům a také tím, jak mohou být svěřenské fondy použity k dosažení nesmrtelnosti. Zároveň jsme do něj zařadili zajímavou historickou hádanku.

Víte, kdo je muž na obrázku? 

Odpověď naleznete zde.

 

22. října 2014

Dnes jsme publikovali druhý ze série článků zaměřených na praktické využití svěřenských fondů. Článek popisuje situaci nastávající v "ne"jednoduchých rodinách, kdy v případě majetkového přenosu přicházejí v potaz nároky dětí z předcházejících vztahů. Použili jsme příklad slavného českého zpěváka Karla Gotta, na kterém ukazujeme možné řešení. To je nyní dostupné a vhodné pro něho, ale i pro všechny ostatní typické lidi, kteří se s touto situací musí vyrovnat. Článek naleznete zde.

8. října 2014

Dnes jsme zveřejnili článek popisující skryté nebezpečí používání jednoduchých "jednostránkových" verzí smluvní dokumentace zakládající svěřenské fondy. Článek naleznete zde,

 

26. září 2014

Začínáme prezentovat praktické příklady využití svěřenských fondů - předání rodinného podniku.

 

23. září 2014

Svěřenské fondy a trusty s.r.o. publikují uživatelsky příjemného daňového průvodce pro svěřenské fondy.

 

19. srpna 2014

Svěřenské fondy a trusty s.r.o. otevírají novou kancelář v ulici Maiselova a tím je zřizován první profesionální administrátor svěřenských fondů v České republice.

 

1. ledna 2014

Nový český občanský zákoník nabývá účinnosti.

 

2013 a počátek roku 2014

James Turnbull a Barbora Bednaříková se účastní několika seminářů týkajících se právního vykonávání nových předpisů o svěřenských fondech.

 

31. července 2012

JUDr. Barbora Bednaříková vydává Svěřenské fondy. Institut pro uchování a převody rodinného majetku

 

 

13. června 2011 

Založení společnosti Svěřenské fondy a trusty s.r.o.

 


Svěřenský fond pro Zemský akciový pivovar

Společnost Svěřenské fondy a trusty s.r.o. hrdě oznamuje, že mohla společně s advokátní kanceláří Barlens spoluvytvořit Svěřenský fond Partnerství ve prospěch distributorů Zemského pivovaru.

Tento jedinečný koncept je skvělým příkladem jednoho z mnoha inovativních využití, jež nabízí institut svěřenského fondu. Zemský akciový pivovar využívá strukturu svěřenského fondu k budování svého podnikání tím, že umožňuje hospodským, kteří prodávají jeho pivo, stát se obmyšlenými tohoto svěřenského fondu, jež na oplátku poskytuje pohledávky a finanční prostředky Zemskému akciovému pivovaru k jeho obchodním aktivitám.

Jakmile hospodští dosáhnou předem stanovených cílů, budou jim převedeny podíly ze svěřenského fondu, což jim umožní růst a zároveň se podílet na úspěchu pivovaru.

Bylo nám potěšením spolupracovat s týmem ze Zemského akciového pivovaru a velmi jsme si užili ochutnávku jejich jedinečných produktů, jež nám byly nabídnuty namísto obvyklého čaje nebo kávy při některých obchodních jednáních!

Pro více informací ohledně Zemského akciového pivovaru a jeho jedinečných produktech, navštivte prosím webové stránky
http://www.zemskypivovar.cz/

?>