Svěřenské fondy a trusty s.r.o.

Společnost Svěřenské fondy a trusty s.r.o. je výhradně provozována v soukromém vlastnictví. Ceníme si naší nezávislosti, což znamená, velmi si ceníme našich klientů. Jsme nestranní a nespolupracujeme s žádnou finanční institucí. To nám umožňuje pracovat čistě z výnosů klientů.

Naše poslání je jednoduché – zaměřujeme se na zachování a ochranu majetku ku prospěchu budoucím generacím. Je to poslání postavené na přání stmelit naše pracovní vztahy s integritou a znalostmi.

Dědické plánovaní je velmi osobní záležitost a spolupráce na základě dlouhodobých vztahů s obchodními partnery, s jednotlivci, rodinami a obchodními klienty – často mohou  tyto vztahy přetrvávat generace.

Je jednoduché nadchnout se pro rozhodnutí nechat vzniknout a běžet svěřenské fondy –  Svěřenské fondy a trusty Vám pomohou se rozhodnout, a učiní vše pro to, aby Vaše přání byla vyplněna.

Veškeré informace, které naši klienti potřebují během spravování svěřenských fondů, jsou poskytovány rychle, s co nejmenšími náklady ve snadno porozumitelném jazyce, za podpory našich expertů na svěřenské fondy.

 

Tým

Kontakt

 

Jsme členové Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů, z.s., asociace poskytující poradenství, správu a ostatní služby spojené se svěřenskými fondy, jejímž cílem je nastavení a garance vysoce profesionálního standardu.

 

?>