Řešení pro investory:


Užití svěřenského fondu jako nástroje ke spravování investičního portfolia bylo kvůli negativním daňovým dopadům až donedávna velmi problematické.

Společnost Svěřenské fondy a trusty s.r.o. však nyní přináší nový způsob řešení, který umožňuje užití českých svěřenských fondů jako nástroje k investování pro majetné (HNW) investory a rodiny. Jedná se o modifikaci verze struktury, která už je po delší čas úspěšně využívána klienty v zahraničních jurisdikcích.

Hlavní výhody jsou:

  • Významnou výhodou je doba odložení platby daně, což poskytuje příležitost k přímým investicím;
  • Vysoký stupeň utajení/anonymity;
  • Plná kontrola včetně možnosti strukturu kdykoli zrušit;
  • Možnost využít výhodu ochrany majetku;
  • Možnost ochrany proti případným žalobám o vypořádání SJM;
  • Možnost vyhnout se některým aspektům institutu nepominutelných dědiců;
  • Naprostá svoboda rozhodování a flexibilita při poskytování plnění obmyšleným;
  • Možnost využít strukturu jako základní kámen při vytváření „rodinné dynastie“;
  • Bezpečnost – spolupráce je navázána pouze s renomovanými partnery.


Vzhledem k tomu, že schéma zasahuje do tří jurisdikcí, jsou náklady na jeho založení vyšší než u běžného svěřenského fondu. Znamená to, že struktura je vhodná pouze pro majetné (HNW) investory a rodiny. Při jejím využití pro rozsáhlejší majetková portfolia jsou však náklady velmi rychle vyváženy úsporou na daních a dalšími výhodami.

V případě, že budete mít zájem, dozvědět se o této možnosti více, neváhejte nás prosím kontaktovat.

?>