Řešení pro rodiny 

Staráme se o budoucnost. Pomáháme rodinám vyřešit problémy. Přeneseme Váš  majetek, vlastnictví a podnikání bezproblémově z generace na generaci. Pomáháme rodinám chránit a spravovat vlastnictví. Nabízíme Vám možnosti.

Můžeme Vám pomoci v mnoha situacích. Zde je jen pár příkladů:

Přeskočení generací

V některých případech si rodiče nepřejí, aby jejich majetek přešel na jejich děti z mnoha důvodů. Možná vlastní děti dostatek peněz, nejsou dostatečně zodpovědní co se týká financí nebo mají vztahové problémy, problémy s hazardními hrami nebo se závislostí. V těchto případech Vám můžeme pomoci “přeskočit” generaci – zajistit, že Vaše děti jsou řádně zabezpečeny, ale ujistit se, že největší podíl vašeho majetku skončí v rukách Vašich vnoučat.

Vyvážené potřeby dětí

Některé rodinné vztahy jsou složitější. Toto může způsobit problémy, když jeden z partnerů zemře a jmění nepatří pouze pozůstalému partnerovi, ale také dětem ze současného partnerství a z minulých vztahů. Konflikty často vznikají, když je každá z osob jiného názoru, má odlišné cíle. Někdy je pozůstalý partner nechán během tohoto náročného období ve velmi  stresující citové i finanční situaci. Můžeme Vám nabídnout řešení, které odstraní toto napětí - vybudovat plán, který bude rozumný pro všechny.

Předávání obchodní činnosti dětem

V některých případech nejsou děti těmi nejvhodnějšími, kdo by měl spravovat rodinný podnik po Vašem odchodu do důchodu. Můžeme se postarat o to, aby Vaše děti dostávaly veškeré finanční benefity vlastněním rodinného podnikání, ale aby jim nebylo umožněno vedení nebo kontrolování Vašeho podniku. Namísto toho můžete nechat management společnosti v rukách profesionálních nezávislých managerů podle Vaší volby.

Péče o chaty

Můžeme zřídit vlastnickou strukturu pro Váš rodinný rekreační objekt, která zajistí, že Vaše rodina si zároveň odpočinek užije a zároveň zabrání záminkám ke konfliktům a nejastnostem. Ty mohou nevyhnutelně vznikat, když je vlastnictví rozděleno mezi děti, vnoučata a pravnoučata, kteří mají v životě odlišné priority a zájmy. 

Pomoc v oblastech umění a sportu 

Nesmrtelnost díky nadačním příspěvkům - nyní není nemožné, aby Vaše jméno žilo navždy. Zřízení fondu Vašim jménem a řízení výhod a akcí ve Vašich oblíbených oborech je nyní velice jednoduché. Příkladem jsou taneční skupiny, sportovní či akademické ceny a stipendia, péče o památky nebo humanitární organizace. Uděláme dobročinnost jednodušší.

Rodinné dynastie 

Některá jména jsou známá: Rothschild, Murdoch, Agnelli, Getty, Rockefeller. Další jména jsou méně známá. Vy ale nemusíte být tak majetní jako Rothschildové, abyste založili rodinné svěřenské fondy. Je dostačující, že jste založili prosperující podnikání během Vašeho života, jehož hodnota ochrání budoucí generace. Můžeme Vám pomoci přenést Váš nahromaděný rodinný majetek a přínosy z podnikání tak, že bude zachován, bude moci pokračovat v růstu, a být předán dále, ne pouze jedné, ale mnoha dalším generacím.

Samozřejmě je mnoho dalších možností, kde Vám můžeme pomoci. Pracujeme na základě naslouchání a porozumění, nabídneme Vám nápady a řešení a jakmile podepíšeme smlouvu, uvedeme řešení do pohybu. 

 

Jak to funguje?

Nejprve nás kontaktujte přímo nebo přes Vašeho právního zástupce. Pokud jej zatím nemáte, můžeme Vám pomoci najít osvědčeného právního zástupce.

Budeme spolupracovat s Vámi a Vaším právním zástupcem, abychom  si udělali úplný a velice přesný obrázek o Vaší situaci a přesně porozuměli Vašim cílům a požadavkům. Na základě těchto informací Vám budeme moct říct, zda jsme schopni Vám pomoci.

Poté Vás požádáme o podepsání smlouvy, která nás zavazuje připravit pro Vás vhodné řešení. Použijeme pro to všechny prostředky, které jsou pro nás možné; závěti, dědické smlouvy, české společnosti a svěřenské fondy, a další subjekty ( u některých složitějších případů doporučíme využití zahraničních subjektů).

Naše poplatky zahrnují přípravu právní dokumentace, která je nutná pro uskutečnění záměru.

Následně Vám budeme nápomocni s vyhotovením patřičných dokumentů. To zahrnuje také spolupráci s notářem.

Pokud se rozhodnete pro české svěřenské fondy, budeme Vám nápomocni s vytvořením zápisů z jednání, zřízením účtu a daní. Pokud si budete přát, můžeme Vám poskytnout také průběžnou administrativní správu svěřenských fondů.

 

Uskutečnění dalších kroků

Kontaktujte nás pro další informace.

?>